menu

Newsletter

Galeria

Festiwal Filmów Familijnych 2022

Wirtualny
spacer

Wirtualny spacer

O kinie

Kino Światowid w Elblągu działa nieprzerwanie od 1962 roku. 19 września 2017 mija 55 lat od pierwszej projekcji. Był to „Karmazynowy pirat” Roberta Siodmaka.

Jest to kino, które wyrosło z potrzeb elblążan. Do Światowida przychodzili nasi dziadkowie, rodzice, teraz chodzimy my. 

Repertuar Światowida, to obok najgłośniejszych premier zagranicznych, kino polskie, ambitne filmy europejskie, czy niezależne. W repertuarze jest miejsce na przeglądy dobrych filmów, czy repliki najważniejszych festiwali, na niszowe cykle filmowe i na edukację – nie tylko najmłodszych. Ponadto od wielu lat w Kinie Światowid odbywają się transmisje przedstawień z nowojorskiej Metropolitan Opera. Działa też cieszący się ogromną popularnością Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka. 

Posiadamy dwie sale wyposażone w najnowszej klasy sprzęt cyfrowy, wygodne fotele oraz klimatyzację. Duża sala może pomieścić 323 widzów. Sala kameralna 111 miejsc z czerwonymi i granatowymi siedzeniami. Światowid dysponuje systemem kina tradycyjnego, jak i satelitarnego. Obie sale funkcjonują w systemie kina cyfrowego 2D. Ponadto Duża Sala objęta jest systemem 3D. Elbląskie kino przeszło modernizacę, której efektem ma było uruchomienie trzeciej sali kinowej. Sala studyjna ma 73 miejsca, wyposażona jest w system audiodeskrypcji. 

Kino Światowid przygotowało książkę pod tytułem „Kino w Elblągu. Historie znane i nieznane”, w której zawarte zostały wspomnienia mieszkańców Elbląga związane ze Światowidem i innymi obiektami X Muzy tego miasta. Na ten cel prowadzono zbiórkę poprzez platformę Wspieram.to, która zakończyła się sukcesem. 

Światowid należy do Stowarzyszenia Kin Studyjnych, prestiżowej sieci kin europejskich, Europa Cinemas, CICA (Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai), Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Polsce oraz Stowarzyszenia "Kina Polskie". 

W 2017 Kino Światowid otrzymało Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -  w kategorii najlepsze kino. Ponadto nasze kino nominowane było do tej kategorii w 2014 r., w 2013 zaś w kat. edukacja filmowa, w 2099, 2018 w kategorii Dyskusyjny Klub Filmowy. 

__________________________________________________________________________________________________________________

ABOUT CINEMA

"Światowid" Cinema in Elbląg has been opened since 1962. It has been 55 years since the first projection (September, 19th 2017). It was "The Crimson Pirate" Robert Siodmak.

It is the cinema that grew out of the needs of the inhabitants. Our grandparents and parents came to "Światowid" and now we go. 

The "Światowid" repertoire includes, next to the most famous foreign premieres, Polish cinema, ambitious European films or independent films. The repertoire includes also the reviews of good films or replicas of the most important festivals, niche films series and educations - not only for the youngsters. In addition, "Światowid" Cinema has been broadcasting performances from The New York Metropolitan Opera. There is also The Andrzej Munk's Film Discussion Club, which is very popular.

We have two screening rooms equipped with the latest high-class digital equipment, comfortable armchairs and air conditioning. A Big Screening Room can accommodate 323 spectators. A Small Screening Room has 111 seats with red and navy blue seats. "Światowid" Cinema has a traditional as well as a satellite system. Both rooms function in a 2D digital cinema system. in addition, the Big Screening Room has a 3D system. The Cinema is preparing for modernization, the effect of which will be the third screening room. 

In connection with the celebration of the 55th anniversary, the Cinema is preparing a book under the working title: "Kino w Elblągu. Historie znane i nieznane", in which the memories of the inhabitants of Elbląg related to "Światowid" and other facilities of the X Muses of this city will be included. For this purpose, a collection was carried out through the Wspieram.to platform, which was successful. 

"Światowid" Cinema belongs to Arthouse Cinemas Network, a prestigious network of European Cinemas, Europa Cinemas, Federation of Discussing Film Clubs in Poland and the Association "Polish Cinemas".

This year "Światowid" Cinema, for the fourth time, was nominated by the Polish Film Institute - in the category of the best cinema. In this category, "Światowid" was also nominated in 2014. In 2013 the Cinema was nominated in the Film Education category and in 2009 in the Film Discussion Club category.

Nasi partnerzy


  • Kinads
  • PISF
  • Europa Cinemas
  • CICAE
  • Stowarzyszenie Kin Studyjnych